PROFESJONALNE DORADZTWO PRAWNE

OBSŁUGUJEMY
OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE ORAZ
PODMIOTY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

ANALIZUJEMY INDYWIDUALNE
POTRZEBY KLIENTÓW
I REKOMENDUJEMY DZIAŁANIA
ZGODNE Z ICH CELAMI BIZNESOWYMI

PROFESJONALNE DORADZTWO PRAWNE

UWZGLĘDNIAMY
SPECYFIKĘ BRANŻY
W JAKIEJ DZIAŁA KLIENT
I JEGO OTOCZENIE BIZNESOWE

NA RYNKU DZIAŁAMY
OD PONAD 20 LAT,
NASZĄ SIŁĄ JEST
DOŚWIADCZENIE
PONAD 30 EKSPERTÓW
Z RÓŻNYCH DZIEDZIN PRAWA

...
PARTNERZY

Aleksander Grot

PARTNER
agrot@gml.com.pl

Adwokat, który rozumie potrzeby biznesowe i strategiczne swoich klientów, bo oprócz ukończenia wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jako pierwszy z polskich adwokatów uzyskał tytuł Executive MBA na University of Illinois Urbana Champaign i Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 20 lat reprezentuje osoby prawne i fizyczne, podmioty administracji publicznej i organizacje pozarządowe, dzieląc się z nimi swoim doświadczeniem w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, bankowego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego, M&A, papierów wartościowych i transakcji. Zarządzał procesami pierwszych polskich upadłości bankowych oraz procesami prywatyzacyjnymi. Doradzał przy wielu fuzjach i przejęciach. Zasiadał w licznych radach nadzorczych m.in.: NFI Progress S.A. (przewodniczący), FAM Grupa Kapitałowa S.A. (przewodniczący), PZO Investment S.A. (przewodniczący) oraz PRInż S.A. (wiceprzewodniczący). Współpracował z Kancelarią Uni-Expert, był partnerem w Kancelarii GLSZ, oraz partnerem w Kancelarii Grot Sarbiński Zimny. Współpracował również z Deloitte przy realizacji projektów finansowanych przez US AID. To pozwoliło mu włączyć do praktyki adwokackiej oraz do działań GM Legal najlepsze wzorce konsultingowe. W latach 1992 – 2001 był pracownikiem naukowo – dydaktycznym w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW. Biegle posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

Paweł Marcinkiewicz

PARTNER
pmarcinkiewicz@gml.com.pl

Adwokat, mający wieloletnie doświadczenie w istotnych lokalnych i międzynarodowych transakcjach prawnych. Ukończył wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia w zakresie prawa brytyjskiego i europejskiego Uniwersytetu Cambridge. W latach 1994 – 1997, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pełnił funkcję pracownika naukowo – dydaktycznego w Katedrze Prawa Handlowego. Od ponad 20 lat specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, handlowym, prawie nieruchomości i prawie budowlanym, prawie i postępowaniu administracyjnym, postępowaniach cywilnych, M&A oraz transakcjach. Prowadzi również praktykę z zakresu prawa karnego gospodarczego i skarbowego. Reprezentował znaczące podmioty działające na rynku polskim oraz międzynarodowym, a także doradzał przy zakładaniu i rozwoju działalności wielu start-up’ów. W przeszłości prowadził własną kancelarię, ale także współpracował z takimi kancelariami, jak Hogan & Hartson, Smoktunowicz & Falandysz. Był partnerem w Kancelarii Marcinkiewicz, Czarnohorski i Partnerzy, a także partnerem w Kancelarii SQLegal. Członek wielu Rad Nadzorczych, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej Ceramika Nowa Gala S.A. i członek Rady Nadzorczej Wittchen S.A. Autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego i współautor komentarzy do Kodeksu Spółek Handlowych. Biegle posługuje się językiem angielskim.

...
Dla naszych klientów chcemy być kimś więcej, niż tylko doradcami prawnymi. Naszą aspiracją jest, by klienci postrzegali pracę z nami jako dobrą inwestycję. Pomagamy naszym klientom nie tylko wygrywać sprawy i podpisywać korzystne dla nich umowy, ale także budować dobre relacje z ich partnerami, bo wiemy, że w biznesie jest to najwłaściwsza, długofalowa strategia. Wieloletnie doświadczenie, trudne wyzwania i wymagające sprawy dają nam szansę na to, by wyjść poza szablonowe myślenie. Otwieramy się na nowe zadania i oferujemy zupełnie nowe zakresy usług. We wszystkich działaniach kierujemy się przede wszystkim troską o bezpieczeństwo prawne klienta. Jesteśmy transparentni i zawsze prezentujemy klientom wszelkie możliwe rozwiązania wraz z przewidywalnymi skutkami. Przedstawiamy nasze rekomendacje, oferując te, które najlepiej zabezpieczają interesy klientów. Skutecznie wspieramy zarówno przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność w formule start up’ów jak i podmioty działające od wielu lat na rynku. Prawnicy współpracujący z naszą Kancelarią są ekspertami w swoich dziedzinach, nie tylko w zakresie prawa polskiego, ale również wspólnotowego systemu prawnego. Od lat działamy w biznesie, dlatego jesteśmy w stanie dogłębnie zrozumieć branżę klienta, specyfikę rynku na jakim działa i konkretne wyzwania biznesowe przed jakimi stoi. Powyższe przesłanie zadecydowało o rozpoczęciu współpracy Kancelarii mec. Aleksandra Grota z Kancelarią mec. Pawła Marcinkiewicza w ramach GM Legal. Poniżej prezentujemy wybranych klientów, w obsługę których byliśmy zaangażowani bezpośrednio lub w ramach podmiotów, które tworzyliśmy.
...
WYBRANE BRANŻE ORAZ KLIENCI KANCELARII I JEJ WSPÓŁPRACOWNIKÓW
...
Nasze usługi

• Prawo handlowe
• Prawo cywilne
• Prawo karne gospodarcze
• Prawo karne skarbowe
• Prawo bankowe
• Prawo zamówień publicznych
• Prawo nieruchomości
• Prawo budowlane
• Prawo pracy
• Prawo podatkowe

• Partnerstwo publiczno-prywatne
• Spory sądowe
• Arbitraż i mediacje
• Private equity
• M&A
• IPO
• Obsługa podmiotów korporacyjnych
• Private Lawyer

• Prawo IT (TSUE)
• Ochrona danych osobowych

...
Rekomendancje klientów

Od doradcy prawnego oczekujemy nie tylko znajomości prawa, ale przede wszystkim znajomości i zrozumienia
specyfiki branży budowlanej, w której działa nasza firma. I to właśnie dają nam prawnicy współpracujący z GM Legal.

Corey Williams

Pracując z prawnikami współpracującymi z GM Legal z pewnością można liczyć na proaktywne podejście do rozwiązywania konkretnych problemów. Nie mówią, że „się nie da”, tylko szukają sposobów na to, jak działać w zgodzie z prawem, by „się dało”.

Sarah Anderson

Branża finansowa nie należy do łatwych. Częste zmiany w prawie oznaczają konieczność stałej weryfikacji swojej wiedzy i szukania nowych rozwiązań. Tak właśnie działają prawnicy współpracujący z GM Legal.

Dean Hathaway

...
ZESPÓŁ

Zespół

GM Legal Grot & Marcinkiewicz to zespół ponad 30 ekspertów z różnych dziedzin prawa i różnych specjalizacji branżowych. Pracowników dobieramy tak, by łączyli w sobie dogłębną wiedzę teoretyczną z praktyką w realizacji skomplikowanych projektów biznesowych i prawnych. W naszym zespole działają nie tylko osoby posiadające doświadczenie czysto prawnicze. Możemy śmiało powiedzieć, że rozumiemy specyficzne potrzeby biznesu, albowiem nasi współpracownicy pełnili różne funkcje w zarządach spółek kapitałowych, w tym spółek notowanych na GPW w Warszawie. Wielu z naszych współpracowników prowadziło także własną działalność gospodarczą w różnych dziedzinach biznesu oraz pracowało jako konsultanci dla renomowanych międzynarodowych firm doradczych.

Kontakt

GM Legal Grot & Marcinkiewicz
ATRIUM PLAZA
Al. Jana Pawła II 29
00 – 867 Warszawa
Tel. (22) 621 83 60
Fax. (22) 621 62 21
sekretariat@gml.com.pl
www.gml.com.pl

Kontakt

tekst

Kontakt

<iframe style=”border: 0;” src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d9772.782788240145!2d20.998307!3d52.239829!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x471ecc87c09a73c7%3A0x8f54be400ba960d7!2sAleja+Jana+Paw%C5%82a+II+29%2C+Warszawa%2C+Polska!5e0!3m2!1spl!2sus!4v1498646332952″ width=”400″ height=”300″ frameborder=”0″ allowfullscreen=””></iframe>